Konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu Otwarta Ząbkowska

 

Do 6 czerwca czekamy na pomysły realizacji projektów społecznych i kulturalnych w rejonie ulicy Ząbkowskiej.

Jeśli masz osobowość prawną i pomysł na zrealizowanie działań twórczych w rejonie ulicy Ząbkowskiej, wpisujących się w program letniego festiwalu,
zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

Można zyskać do 5 000 zł brutto na realizację projektów w okresie 23 lipca – 22 sierpnia 2016 roku.

 

Na jakie projekty czekamy? Na takie, które wpiszą się w nasze cele:

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • upowszechnianie kultury poprzez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki (w szczególności w formie: spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw, koncertów, etc.),
  • edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży,
  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  • upowszechnianie idei tożsamości lokalnej oraz podtrzymywanie tradycji obywatelskich i wielokulturowych,
  • wykorzystanie przestrzeni miejskiej dla sztuki. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!

 

 

 

regulamin konkursu [pobierz]

pliczek_2.png (full)

 

formularz zgłoszeniowy [pobierz]

pliczek_2.png (full)

 

wzór umowy [pobierz]

pliczek_2.png (full)

 

 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt:
Ewa Hevelke
e-mail: ehevelke@gmail.com
tel.: 503 381 475

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19