Międzypokoleniowy Chór Ruchowy
 
Międzypokoleniowy Chór Ruchowy to projekt, który łączy pokolenia przez ruch, gimnastykę, choreografię i taniec. Adresowany jest do osób 50+/-. Program chóru tworzą zadania ruchowe i ćwiczenia choreograficzne, które rozwijane są w trakcie kilkumiesięcznego warsztatu. Zwieńczeniem warsztatów będzie otwarty pokaz dla publiczności. Do pracy nad ruchem i choreografią chóru wykorzystywane są moduły taneczno-gimnastyczne dostosowywane do aktualnych fizycznych możliwości uczestniczek i uczestników chóru. Jednocześnie, moduły są tak pomyślane, by nowe osoby z łatwością mogły dołączać na dowolnym etapie pracy chóru do istniejącej już struktury choreograficznej.
 
W 2021 roku z uwagi na obostrzenia epidemiczne zajęcia MCR odbywają się na świeżym powietrzu – w Ogrodzie Powszechnym oraz w parku Skaryszewskim.
 
 
      
 
 
Oprócz pracy ruchowej, jest również część dramaturgiczna, w której wykorzystywane są historie, opowieści i doświadczenia osób uczestniczących w chórze oraz literatura i teksty kultury. Choreograf prowadzący wytycza kierunki pracy artystycznej, a już ostateczna kompozycja pokazu odbywa się przy udziale całego chóru. Ćwiczenia gimnastyczne traktowane są performatywnie, a praca z tekstem odbywa się na zasadach teatru formalnego.
MCR ma na celu budowanie międzypokoleniowej solidarności i równości, wzajemnego szacunku i akceptacji. Ma wzmacniać u uczestników poczucie sprawczości oraz samoakceptację, pewność siebie, poczucie sensu i spełnienia.
 
 
 
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19