scena duża

plik_2.png (oryginał)      
RZUT SCENY I WIDOWNI W POZIOMIE SCENY 

plik_2.png (oryginał)     
PRZEKRÓJ WZDŁÓŻ OSI SCENY

plik_2.png (oryginał)     
SCHEMAT ŚWIATEŁ


scena mała


plik_2.png (oryginał)
ARANŻACJA SALI, WARIANT 1A

plik_2.png (oryginał)
ARANŻACJA SALI, WARIANT 2A

plik_2.png (oryginał)
ARANŻACJA SALI, WARIANT 3A

plik_2.png (oryginał)
ARANŻACJA SALI, WARIANT 4A

plik_2.png (full)

SCHEMAT ŚWIATEŁ

 

 

  kierownik działu technicznego
Janusz Kołakowski
techniczny@powszechny.com
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI