Premiery belferskie 

 

Premiery belferskie przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów oraz animatorów kultury, którzy niedługo po oficjalnej premierze oglądają przedstawienie z repertuaru Teatru Powszechnego oraz biorą udział w spotkaniu po spektaklu, podczas którego mają okazję porozmawiać z twórcami oraz zapoznać się z zeszytami metodycznymi.

 

Koszt udziału w spotkaniu dla nauczycieli, pedagogów, animatorów, osób pracujących z młodzieżą szkół ponadpodstawowych
(połączony z biletem na spektakl): 25 zł.

 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli

 

Nauczycielom proponujemy warsztaty teatralne towarzyszące premierom poszczególnych spektakli. W trakcie zajęć pedagodzy mają szansę zapoznać się w twórczymi i kreatywnymi metodami pracy oraz zastanowić się nad teatralnymi narzędziami, które można wykorzystać w praktyce lekcyjnej.

 

 

 

 

Scenariusze lekcji

 

Bieguni

 

scenariusz do języka polskiego – klasa 1

 

plik_4_1.png (full) 

 

scenariusz do języka polskiego – klasa 3-4

 

plik_4_1.png (full) 

 

scenariusz do języka polskiego – klasa 3-4 – zakres rozszerzony

 

plik_4_1.png (full) 

 

 

 

 

Zeszyty metodyczne

Materiały, przygotowane przez zaproszonych do współpracy nauczycieli oraz edukatorów, zawierają scenariusze lekcji opracowane dla różnych przedmiotów. Punktem wyjścia są zawsze spektakle z repertuaru Teatru Powszechnego. 
Scenariusze proponują nauczycielom różne sposoby odejścia od podręcznika i klasowo–lekcyjnego modelu pracy w szkole, podpowiadają, jak wyzwalać w uczniach samodzielność myślenia i kreatywność działania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają szansę aktywnie uczestniczyć w życiu teatru, a nauczyciele realizować założenia podstaw programowych różnych przedmiotów.


zeszyty metodyczne – pliki PDF do pobrania

 

Dzienniki Majdanu – zeszyt metodyczny nr 1

plik_4_1.png (full)

 

Wojna i pokój – zeszyt metodyczny nr 2 

 

plik_4_1.png (full)

 

 

Iwona, księżniczka z Burbona – zeszyt metodyczny nr 3

 

plik_4_1.png (full)

 

 

Lalka. Najlepsze przed nami – zeszyt metodyczny nr 4

 

plik_4_1.png (full)

 

Fantazy / Lilla Weneda – zeszyt metodyczny nr 5

 

 plik_4_1.png (full)


 

Juliusz Cezar – zeszyt metodyczny nr 6

 plik_4_1.png (full)

 

Kuroń. Pasja według św. Jacka – zeszyt metodyczny nr 7

plik_4_1.png (full)

 


Chłopi – zeszyt metodyczny nr 8

 

 plik_4_1.png (full)Sprawiedliwość – zeszyt metodyczny nr 9

plik_4_1.png (full)

 

1984 – zeszyt metodyczny nr 10

 plik_4_1.png (full)

 

 


Publikacje edukacyjne dla nauczycieli

 


Lawrence z Arabii („Wartości edukacji globalnej. Jak uczyć tolerancji, akceptacji i empatii?”)

plik_4_1.png (full)

 

 

 

 

Powszechne spotkania teatralne
– o twórczym myśleniu i działaniu w teatrze. Kurs dla nauczycieli

 

Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie, w trakcie którego przyjrzymy się edukacyjnemu wymiarowi współczesnego teatru. Jaki potencjał twórczy w nim tkwi? Czy środki, którymi posługują się artyści teatru, mogą być też zastosowane w przestrzeni szkolnej? Jak szukać inspiracji do teatralnej pracy z grupą? Porozmawiamy o tym, jak działania teatralne można wykorzystać w kreatywnej pracy w szkole.

Zobaczymy, w jaki sposób narzędzia teatru mogą posłużyć do rozwijania kompetencji społecznych, umiejętności krytycznego myślenia oraz potencjału twórczego uczniów i grupy. Zaproszeni twórcy opowiedzą o specyfice swojego zawodu, a następnie zaproponują praktyczne działania, które będą inspiracją do własnej, twórczej pracy z uczniem.

Projekt skierowany do nauczycieli szkół średnich zainteresowanych teatrem, prowadzących grupy teatralne, poszukujących inspiracji do codziennej pracy w artystycznych dziedzinach sztuki.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy możliwe są poprzez stronę internetową Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: www.wcies.edu.pl


Nauczycielom biorącym udział w projekcie przysługują bilety zniżkowe w cenie 25 zł na wybrane spektakle Teatru Powszechnego.

 

 

      

 

 

Terminy zajęć:
– 28 października, poniedziałek, godz. 17.00-21.00
– 27 listopada, środa, godz. 17.00-20.00
– 16 grudnia, poniedziałek, godz. 17.00-20.00
– 27 stycznia, poniedziałek, godz. 17.00-20.00

 

 

Kurs składał się z czterech, tematycznych spotkań:

1. Scenografia. Praca z wyobraźnią.

W trakcie zajęć poznaliśmy techniki pracy z intuicją, snami i wyobraźnią jako ważną materią w poszukiwaniach artystycznych.

2. Elementarne zadania aktorskie.

Uczestnicy poznali gry i zabawy teatralne, ćwiczenia z zakresu świadomości ciała i pracy w grupie.

3. Teatr jako dialog.

Korzystając z narzędzi reżyserskich i teatralnych, porozmawialiśmy o procesie powstawiania spektaklu i potencjale, jaki tkwi w krytycznym myśleniu o teatrze.

4. Dramaturgia lekcji.

W trakcie zajęć zastanawialiśmy się, jak myślenie dramaturgiczne może przydać się w konstruowaniu dramaturgii lekcji oraz w angażowaniu uczniów w treść zajęć – przy jednoczesnym budowaniu lekcji jako sytuacji twórczej.

 

 

Zajęcia prowadzili twórcy współpracujący z Teatrem Powszechnym: Agata Skwarczyńska (28.10), Karolina Adamczyk-Oleszczuk (27.11), Jakub Skrzywanek (16.12) i Justyna Lipko-Konieczna (27.01).

Warsztaty odbywały się w Teatrze Powszechnym im. Z Hübnera w Warszawie (ul. Zamoyskiego 20).

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19