ideasMagnifying glass iconMiasto szczęśliwe

MIASTO SZCZĘŚLIWE – Festiwal Sztuki i Społeczności
 

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, niwelowanie podziałów społecznych i zwiększanie dostępności kultury – tym wartościom poświęcony jest Festiwal „Miasto Szczęśliwe”. To długofalowy, cykliczny projekt działań artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych prowadzony przez Teatr Powszechny w Warszawie już od 2016 roku. Jego założenia wpisują się w Program Rewitalizacji warszawskiej Pragi.

Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. Festiwal poświęcony jest przede wszystkim budowaniu relacji – pomiędzy organizacjami i społecznościami lokalnymi. Rewitalizację rozumiemy jako potrzebę nowej wizji świata, opartego na współpracy i wzajemnym szacunku, a także jako kreowanie nowych typów więzi społecznych. Ich podstawą są małe wspólnoty oraz sąsiedztwo i partnerstwo.

Festiwal Miasto Szczęśliwe to przestrzeń wspólnych działań artystów, aktywistów i pedagogów.
 

***


Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.


Partnerzy: Fundacja Zmiana