TWITTERYOUTUBEFACEBOOKSZUKAJ
Teatr Powszechny
Teatr, który się wtrąca
Zygmunt Hübner
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA
Witold Gombrowicz
reżyseria
Zygmunt Hübner
premiera
19 listopada 1983
scena
scena duża
OBSADA
MIROSŁAWA DUBRAWSKA
Król Ignacy
KRYSTYNA FROELICH
Ciotki Iwony
JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK
Iwona
GRAŻYNA MARZEC
Dama dworu
WIESŁAWA MAZURKIEWICZ
Ciotki Iwony
ANNA MOZOLANKA
Dama dworu
MAŁGORZATA PIECZYŃSKA
Iza / Dama dworu
IWONA SŁOCZYŃSKA
Ciotki Iwony
DARIA TRAFANKOWSKA
Iwona
MARIUSZ BENOIT
Książę Filip
ANDRZEJ GRĄZIEWICZ
Kanclerz / Wielki Sędzia
ALEKSANDER MACHALICA
Książę Filip
KRZYSZTOF PIECZYŃSKI
Cyryl
ANDRZEJ PISZCZATOWSKI
Marszałek
ZYGMUNT SIERAKOWSKI
Walenty
MAREK SKUP
Cyprian
MACIEJ SZARY
Innocenty
ALEKSANDER TRĄBCZYŃSKI
Cyprian
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ
Kanclerz / Wielki Sędzia
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ
Król Ignacy
RYSZARD ŻUROMSKI
Wielki Sędzia

REALIZATORZY

SCENOGRAFIA - JAN BANUCHA

RECENZJE
  • Jest to przedstawienie bardzo inteligentnie wyreżyserowane. Spektakl klarowny, a wieloznaczny. Wierny Witoldowi Gombrowiczowi, choć wierność ta wydaje się raczej przewrotna: obraz, który widzimy w teatrze zdaje się mówić więcej - i jakby na nieco inny temat - niż tekst Gombrowicza. Wyeksponowanie postaci Walentego - a sztuka daje taką możliwość interpretacji - stwarza zupełnie inną perspektywę. Przedstawienie to, zrealizowane przez Zygmunta Hübnera, należałoby polecić głównie kandydatom na reżyserów, a i praktykującym reżyserom także. Może ono bowiem stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu trudnej sztuki reżyserii. 
    (Bronisława Bielusia, Razem, nr 10, 4 marca 1984)

  • Warto też sobie uzmysłowić, że taki jak u Hübnera Gombrowicz, autor zdegradowany w swej seminaryjno-uniwersyteckiej powadze, podany na surowo i bez intelektualnych przypraw, Gombrowicz zmysłowy, absurdalny, hałaśliwy, parodystyczny, nieodpowiedzialny, ten Gombrowicz może nie tak wiele mówić o swych pomysłach intelektualnych (znamy go z innych utworów, w lepszych wersjach), ale jakże wiele pokazuje kipiącej absurdem prawdy o naturze naszego życia! 
    (Stefan Traugutt, Teatr, nr 2, luty 1984)

     

NAGRODY
  • Na XXIV Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych w 1985 Zbigniew Zapasiewicz został uhonorowany nagrodą publiczności za najlepszą rolę męską.
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://www.matras.pl/?gclid=CMmR7Ii-2bkCFQFf3godH3UA_g
http://www.swps.pl/
http://www.instytut.com.pl/