IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA
Witold Gombrowicz
reżyseria
Zygmunt Hübner
premiera
19 listopada 1983
scena
scena duża
OBSADA
MIROSŁAWA DUBRAWSKA
Król Ignacy
KRYSTYNA FROELICH
Ciotki Iwony
JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK
Iwona
GRAŻYNA MARZEC
Dama dworu
WIESŁAWA MAZURKIEWICZ
Ciotki Iwony
ANNA MOZOLANKA
Dama dworu
MAŁGORZATA PIECZYŃSKA
Iza / Dama dworu
IWONA SŁOCZYŃSKA
Ciotki Iwony
DARIA TRAFANKOWSKA
Iwona
MARIUSZ BENOIT
Książę Filip
ANDRZEJ GRĄZIEWICZ
Kanclerz / Wielki Sędzia
ALEKSANDER MACHALICA
Książę Filip
KRZYSZTOF PIECZYŃSKI
Cyryl
ANDRZEJ PISZCZATOWSKI
Marszałek
ZYGMUNT SIERAKOWSKI
Walenty
MAREK SKUP
Cyprian
MACIEJ SZARY
Innocenty
ALEKSANDER TRĄBCZYŃSKI
Cyprian
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ
Kanclerz / Wielki Sędzia
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ
Król Ignacy
RYSZARD ŻUROMSKI
Wielki Sędzia

REALIZATORZY

SCENOGRAFIA - JAN BANUCHA

RECENZJE
  • Jest to przedstawienie bardzo inteligentnie wyreżyserowane. Spektakl klarowny, a wieloznaczny. Wierny Witoldowi Gombrowiczowi, choć wierność ta wydaje się raczej przewrotna: obraz, który widzimy w teatrze zdaje się mówić więcej - i jakby na nieco inny temat - niż tekst Gombrowicza. Wyeksponowanie postaci Walentego - a sztuka daje taką możliwość interpretacji - stwarza zupełnie inną perspektywę. Przedstawienie to, zrealizowane przez Zygmunta Hübnera, należałoby polecić głównie kandydatom na reżyserów, a i praktykującym reżyserom także. Może ono bowiem stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu trudnej sztuki reżyserii. 
    (Bronisława Bielusia, Razem, nr 10, 4 marca 1984)

  • Warto też sobie uzmysłowić, że taki jak u Hübnera Gombrowicz, autor zdegradowany w swej seminaryjno-uniwersyteckiej powadze, podany na surowo i bez intelektualnych przypraw, Gombrowicz zmysłowy, absurdalny, hałaśliwy, parodystyczny, nieodpowiedzialny, ten Gombrowicz może nie tak wiele mówić o swych pomysłach intelektualnych (znamy go z innych utworów, w lepszych wersjach), ale jakże wiele pokazuje kipiącej absurdem prawdy o naturze naszego życia! 
    (Stefan Traugutt, Teatr, nr 2, luty 1984)

     

NAGRODY
  • Na XXIV Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych w 1985 Zbigniew Zapasiewicz został uhonorowany nagrodą publiczności za najlepszą rolę męską.
Instytucja Kultury m.st. Warszawy Unia Polskich Teatrów

PARTNERZY

http://www.cliffordchance.com/home.html
http://www.matras.pl/?gclid=CMmR7Ii-2bkCFQFf3godH3UA_g
http://www.swps.pl/
http://180hb.com/
http://www.instytut.com.pl/
http://www.kinopraha.pl/
http://www.pit.org.pl/