Projekty dofinansowane w konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu 
Miasto SzczęśliweOtwarta Ząbkowska

 

6 czerwca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację projektów społecznych i kulturalnych w rejonie ulicy Ząbkowskiej. Wszystkie organizacje posiadające pomysł na zrealizowanie działań twórczych, wpisujących się w program Festiwalu Miasto Szczęśliwe / Otwarta Ząbkowska, mogły zgłosić swoje propozycje.
W ramach Otwartej Ząbkowskiej zostanie zrealizowanych pięć projektów.

 

Fundacja Skwer Sportów Miejskich - Ząbkowska się rusza
gdzie: ul. Ząbkowska, na odcinku między ul. Targową i ul. Brzeską
kiedy: 24.07 – 26.08.2017
W połowie lipca na ul. Ząbkowskiej pojawią się stoły do gry w ping-ponga, które cieszyły się wielką popularnością podczas poprzednich edycji Festiwalu. Stoły stworzone przez praskich rzemieślników z inicjatywy Fundacji Skwer Sportów Miejskich będą dostępne bezpłatnie przez cały tydzień. Jednocześnie Fundacja uruchomi działającą w obrębie Ząbkowskiej wypożyczalnię paletek i piłek, której lokalizacja będzie wskazana na tabliczce umieszczonej na stole. Zapraszamy do gry i miłego spędzania czasu wśród sąsiadów i gości Ząbkowskiej.

 

Fundacja Napraw Sobie Miasto - Żywa ulica
gdzie: ul. Ząbkowska, na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej
kiedy: lipiec/sierpień
Działania Żywej Ulicy to tworzenie elementów małej architektury. Projekt kompleksowo obejmuje działanie dwumiesięczne (w tym między innymi: tworzenie mebli miejskich wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi osobami związanymi z ul. Ząbkowską, ich rozstawienie na kilka tygodni, a także badania urbanistyczne i transportowe).
więcej informacji: www.zywaulica.pl

 

Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza - Widok z okna (2 projekty rozłożone w czasie)

Księżyc Kupały

akcja tworzenia dzieła, autor: Jan Mitaś Kubicki, Grupa SEKS – muzyka na żywo
gdzie: ul. Ząbkowska
kiedy: 08.07.2017, od 16:00 do 20:00
akcja twórcza: wykonanie rzeźby księżyca z kwiatem paproci oraz aranżacja wykonanego obiektu rzeźbiarskiego w przestrzeni publicznej pomiędzy kamienicami na ul. Ząbkowskiej. Grupa młodych instrumentalistów wykona własne kompozycje muzyczne, które będą ilustracją do aktu tworzenia dzieła.

Odbite pejzaże – tu byłam, tu jestem, tu będziesz
autorka: Zofia Kubicka
gdzie: ul. Ząbkowska
kiedy: 15.07.2017 (4/5 godzin), g. 14:00–18:00
Przy dźwięku trzech furkoczących maszyn do szycia powstawać będą części 3 obrazów w technice patchworku, zszywane jednocześnie tu i teraz na ul. Ząbkowskiej. Potem nastąpi zawieszenie finalne patchworków ponad ogrodzeniem Bazaru Różyckiego od strony ul. Ząbkowskiej. Stworzą one tryptyk. Kompozycje poszczególnych części tryptyku inspirowane będą codziennym, tętniącym życiem mieszkańców Pragi, z multiplikowanych widziadeł odbitych w witrynach sklepowych.

Fundacja EMIC - Blok furii
gdzie: ul. Białostocka 26/ ul. Ząbkowska 6
kiedy: 20.08 – 31.08.2017
warsztaty: 20.08.2017, od 10:00 do 15:00
wernisaż prac: 20.08 – 31.08.2017
Blok furii to działania artystyczne z mieszkankami i mieszkańcami kilku kamienic przy ul. Ząbkowskiej, poprzedzone warsztatami tworzenia flag i bannerów filozoficznych (idea Learning Flags). Podczas warsztatów przyjrzymy się źródłom naszych codziennych niepokojów, odpowiemy sobie na pytanie: co to znaczy złość, skąd się bierze? w jaki sposób możemy wyrażać swoje niepokoje? Warsztaty zakończy tworzenie bannerów furii - płóciennych flag barwionych, znakowanych i wyszywanych przez uczestników
i uczestniczki, jako wyrazu kreatywności i talentów mieszkańców, a jednocześnie zobrazowanie ich protestu. Po warsztatach filozoficzne bannery zawisną na balustradach balkonowych uczestników. Niecodzienna przestrzeń wystawiennicza będzie otwarta dla wszystkich chętnych do 31 sierpnia.

 

Fundacja Hereditas - Podwórkowe lato ze sztuką
gdzie: teren ZPR w rejonie Starej Pragi i Szmulowizny, na podwórkach przy ul. Łochowskiej, Ząbkowskiej, Markowskiej i Targowej
kiedy: 9.07.2017 g. 17:00–20:00,
16 i 22.07.2017, 20.08.2017, g. 14:00–17:00

Projekt Podwórkowe lato ze sztuką zakłada organizację czterech artystycznych wydarzeń plenerowych (każde o zbliżonej formule), realizowanych na różnych podwórkach w okolicach ul. Ząbkowskiej. Każde wydarzenie, angażujące okolicznych przechodniów i zgromadzoną publiczność, składać się będzie ze stałych elementów: koncert interaktywny/przedstawienie interaktywne, warsztaty tradycyjnych zabaw muzyczno-podwórkowych, warsztaty plastyczne (np. malowanie murali, rysowanie kredą, robienie elementów scenografii). Celem działań podejmowanych w ramach „Podwórkowego lata ze sztuką” jest aktywizowanie społeczności lokalnych, animowanie działań na poziomie lokalnym, wspieranie integracji oraz pobudzanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia.

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/