3. Konferencja Kultura i Rozwój

21 kwietnia, godz. 9.30, Teatr Powszechny w Warszawie, Scena Mała

 

Wydarzenie stanowi podsumowanie czteroletniego programu Kultura i rozwój, prowadzonego w Instytucie Studiów Zaawansowanych z inspiracji prof. Jerzego Hausnera, na który złożyły się seminaria, projekt badawczy i konferencje, badające relacje pomiędzy kulturą a rozwojem społecznym i gospodarczym.

U podstaw programu leży przekonanie, że współczesne pojmowanie kategorii rozwoju opiera się na uznaniu, że rozwój zachodzi wtedy, kiedy wraz z postępem gospodarczym następuje wzmocnienie społecznych fundamentów. Bez tego rozwój jest niepełny, przynosi krótkoterminowe korzyści, ale traci zdolność utrzymania zdrowego ekosystemu współczesnej cywilizacji, która nie obejdzie się bez relacji fundowanych na zdolności do współdziałania, postawach otwartych na zróżnicowanie poglądów i praktyk, wreszcie na zaufaniu i pragnieniu lepszego życia.

 

Dyskusje panelowe zorganizowane będą wokół trzech tematów: 1/ Ekosystem kultury, 2/ Ekosystem polityk publicznych, 3/ Ekosystem wartości europejskich - i odbędą się z udziałem międzynarodowego grona badaczy i badaczek, praktyków kultury, twórców polityk publicznych i przedstawicieli ruchów społecznych, wśród których znajdą się m.in.: Katherine Watson (Europejska Fundacja Kultury), Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Emina Višnić (Europejska Stolica Kultury – Rijeka 2020), Ana Méndez de Andés (Urząd Miasta Madryt), Tomasz Thun-Janowski (Urząd m.st. Warszawy), Paweł Łysak (Teatr Powszechny w Warszawie), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna). 


Po panelach zapraszamy na spektakl Strefy WolnoSłowej „Narysowałam więcej niż tu widać” w reż. Alicji Borkowskiej z udziałem warszawskiej społeczności imigranckiej.

 

 


Konferencja skierowana jest do menadżerów kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, kulturą i zarządzaniem w kulturze. Konferencja skierowana jest także do przedstawicieli struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za tworzenie strategii i programów kultury. Organizatorzy Konferencji są otwarci na różne perspektywy rozmowy o kulturze, dlatego też udział mogą zgłosić osoby niezwiązane zawodowo z kulturą, a zainteresowane tym zagadnieniem. 


Sesje będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział we wszystkich wydarzeniach konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu miejsc.


Pełny program konferencji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.krytykapolityczna.pl

 

 

Organizatorzy: Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie, European Cultural Foundation, Krytyka Polityczna, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Komuna Warszawa.

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/