Forum Teatru Publicznego - instytucja przyszłości

17, 18 kwietnia

 

 

Nawiązując do obchodów 250-lecia teatru publicznego w naszym kraju, Teatr Powszechny w Warszawie chce podjąć dyskusję nad rolą i miejscem teatru publicznego w dzisiejszej Polsce. Do wspólnej rozmowy zostanie zaproszona grupa teatrów, aktywnie działających w przestrzeni publicznej i zabierających
głos w sprawach ważnych dla społeczeństwa.
Razem zastanowimy się nad szansami i wyzwaniami, jakimi przed naszymi instytucjami stawia współczesność. W naszej pracy chcemy także sięgnąć po doświadczenie teoretyków i praktyków z kraju i zagranicy tak, aby stworzyć teatry, które jeszcze lepiej służą artystom i publiczności, stojąc na straży fundamentalnej roli kultury publicznej w demokratycznym społeczeństwie.

 

W ramach bloku tematycznego: Miasto. Między utopią, a rozczarowaniem zapraszamy w sobotę, 18 kwietnia na dwie prelekcje prezentowane podczas spotkania Forum Teatru Publicznego - instytucja przyszłości w siedzibie Teatru.

  • 14:00 - Goran Injac - Doświadczenie współpracy międzyinstytucjonalnej w sieci teatrów publicznych w krajach byłej Jugosławii

    Współpraca środowiska sztuk performatywnych w krajach byłej Jugosławii stawiana jest często za wzór reformy teatralnej w dawnym „bloku wschodnim”. Ożywione kontakty, odnowione bezpośrednio po wojnie, spowodowały nie tylko dynamiczny rozwój teatru w regionie, ale też jego szczególne znaczenie na arenie międzynarodowej.

    Goran Injac - Dyrektor Artystyczny Teatru Mladinsko w Lublanie (Słowenia). Badacz i nauczyciel akademicki, kurator licznych międzynarodowych projektów teatralnych. W latach 2012-2014 związany z Narodowym Teatrem Starym w Krakowie.

  • 15:30 - Olaf Kroeck - Prezentacja doświadczeń realizacji projektu „Das Detroit Project” w Schauspiehaus Bochum - sukcesy i porażki - prezentacja w języku angielskim

    „Das Detroit Project” - projekt funkcjonujący także pod hasłem „This is not Detroit” - był wielowątkowym wydarzeniem społeczno-artystycznym, zainicjowanym i prowadzonym przez teatr w Bochum, jako swoisty komentarz do sytuacji zamknięcia przez General Motors fabryki samochodów, będącej pracodawcą dla dużej części mieszkańców Bochum. 

    Olaf Kroek - Członek zespołu dramaturgów Schaspielhaus Bochum. Wcześniej pełnił funkcje dramaturga i kuratora projektów teatralnych w teatrach w Hildesheim, Lucernie i Essen. Współkurator „das Detroit Project”

 

 

Prezentacje odbywać się będą w siedzibie teatru przy ul. Jana Zamoyskiego 20.

Po każdym z wystąpień, przewidziany jest czas na dyskusję.

 

 

Pełny harmonogram wydarzeń realizowanych w ramach bloku Miasto. Między utopią a rozczarowaniem >>>>>

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

                    None

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/