Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego  20 03-801 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej.

 

ogłoszenie

folder_jpg.jpg (full)

 
załącznik nr 1 / Przedmiot świadczonych usług oraz warunki stawiane oferentom 

folder_jpg.jpg (full)

 

załącznik nr 2 / Istotne postanowienia umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy