Teatr Powszechny w Warszawie z siedzibą w 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 20 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z wewnętrzną procedurą udzielania zleceń na dostawy, usługi i roboty budowlane na: „DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH”.

 

ogłoszenie

folder_jpg.jpg (full)

załącznik nr 1 / formularz oferty

folder_jpg.jpg (full)

załącznik nr 2 / wzór umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

 

--- 

 

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego  20 03-801 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej.

 

ogłoszenie

folder_jpg.jpg (full)

 
załącznik nr 1 / Przedmiot świadczonych usług oraz warunki stawiane oferentom 

folder_jpg.jpg (full)

 

załącznik nr 2 / Istotne postanowienia umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy