Bilans za rok 2013 ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 06.10.2014 r. poz. 13529.

 

Bilans za rok 2014 ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 01.09.2015 r. poz. 12979.

 

Bilans za rok 2015 ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 13.01.2017 r. poz. 1191.

 

Bilans za rok 2016 ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Bilans za rok 2017 ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [pobierz - kliknij]

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

plik_4_1.png (full)

[pobierz - kliknij]

 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - 2018 r.

plik_4_1.png (full)

[pobierz - kliknij]

 

 

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

plik_4_1.png (full)

[pobierz - kliknij]

 

 

 

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy