Warsztaty aktorskie z Artemem Manuilovem


Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach technik aktorskich Artema Manuilova w języku ukraińskim i polskim!

 
 


➤ warsztaty prowadzone symultanicznie w języku ukraińskim i polskim
➤ dla kogo: dla osób od 18. roku życia, zainteresowanych teatrem
➤ kiedy: 10 grudnia 2018 r., poniedziałek, godz. 19.00 – 21.00
➤ gdzie: Teatr Powszechny w Warszawie, ul. Zamoyskiego 20
➤ zgłoszenia: n.grzedzinska@powszechny.com, 510 131 807
➤ koszt: 15 zł, wymagana jest rezerwacja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
➤ uwagi: uczestnicy proszeni są o założenie wygodnego stroju do ćwiczeń
➤ prowadzący: Artem ManuilovWarsztat aktorski Artema Manuilova to zbiór autorskich metod pracy, oparty na cyklu teatralnych technik psychofizyki aktorskiej, plastyki ciała i głosu. Swój własny system działania wypracował na podstawie dwóch szkół o różnych tradycjach: Lwowskiego Teatru Akademickiego im. Lesia Kurbasa oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Warsztaty pokażą szczegółowe sposoby rozwoju narzędzi aktorskich: ciała, głosu, emocji, uczuć, fantazji oraz wyobraźni. Program spotkania zakłada intensywną pracę z dźwiękiem, oddechem, dykcją i rytmem, aktywną współpracę z partnerem, pracę w grupach oraz gry na wyobraźnię i uwagę.


Zajęcia dadzą każdemu uczestnikowi możliwość odczucia stanu „zrelaksowanej gotowości”, potrzebnego do działań z zakresu improwizacji i kreatywności.

 

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności aktorskich.


Artem Maunilov – aktor, ukończył Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, na wydziale aktorskim (kurs Vladimira Kuchinskiego). Był członkiem zespołu Lwowskiego Akademickiego Teatru im. Lesia Kurbasa (2006-2009) oraz Teatru Gardzienice (2010-2015). Prowadził warsztaty i treningi aktorskie dla profesjonalistów w Polsce i Ukrainie. Na podstawie metodologii dwóch szkół teatralnych o różnych tradycjach stworzył formę treningu aktorskiego, który składa się z zestawu ćwiczeń, pozwalających utrzymywać w dobrej kondycji wszystkie elementy aktorskiej osobowości (ciało i głos, umysł i uczucia).

 

[UK]

Ми запрошуємо Вас взяти участь у  тренінгах з акторської майстерності Артема Мануйлова на українській та польській мовах!

 

➤ що: акторські тренінги, які проводяться одночасно українською та польською мовами

➤ для кого: для людей старше 18 років, які цікавляться театром і акторством

➤ коли: 10 грудня 2018 р., у понеділок в годинах 19.00 - 21.00

➤ де: у Театрі Повшехнему в Варшаві, вул. Замойськего 20

➤ заявка: n.grzedzinska@powszechny.com, 510 131 807

➤ вартість: 15 злотих, обов’язковим є попереднє бронювання, через обмежену кількість місць

➤ зауваження: учасники мають взяти на тренінг комфортний одяг

➤ хто проводить: Артем Мануйлов

 

Акторський тренінг Артема Мануйлова це збір авторських метод основаних на циклі театральних технік націлених на розвиток акторської психофізики, пластики тіла і голосу. Власну систему тренінгу випрацював на підставі двох театральних шкіл різних традицій: Львівського Академічного Театру ім. Леся Курбаса і Центра Театральних Практик Гарджениіце.

Тренінг представляє детальну інструкцію для розвитку акторського інструменту: тіла, голосу, емоцій, почуттів, фантазії і уяви. 

Програма тренінгу включає роботу з тілом, голосом, звуком, диханням, дикцією, ритмом, з амплітудою емоцій, а також активну взаємодію з партнером, роботу в групах, ігри на уважність та креативну уяву.

 

Заняття дадуть кожному учаснику можливість відчути стан "розслабленої готовності", який є ідеальним під час спонтанної креативності.

 

Метою семінару є розвиток акторських навичок та активізація творчої енергії.

 

Артем Мануйлов - актор, закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, акторське відділення, курс Володимира Кучинського. Був актором в трупах Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса (2006-2009) та Театру Гардженице (2010-2015). 

Проводив семінари та акторські тренінги для професіоналів в Україні та Польщі. На основі двох театральних шкіл різних традицій створив систематичний тренінг актора, який складається з комплексу вправ, які допомагають тримати в тонусі всі складові акторської особистості: тіло і голос, свідомість і почуття, гармонія яких, дозволяє бути вільним і ясним в момент творчості.

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/