Uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2019


Tegoroczna edycja tej prestiżowej Nagrody odbyła się w czasie, gdy wspominamy osobę i dokonania jej Patrona w 30. rocznicę jego śmierci i, jak co roku, przyznana została Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. Pomysłodawcą i organizatorem Nagrody jest Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera (www.fundacjahubnera.org.pl).

 

 

 logo_rgb.jpg (full)

 

 

 

Laureatem tegorocznej Nagrody jest Tomasz Rodowicz, dyrektor Artystyczny Teatru CHOREA, aktor, reżyser, muzyk i pedagog, wykładowca akademicki w dziedzinie teatru, wybitny twórca polskiego teatru alternatywnego.

 

 

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  „Człowiek Teatru” została ustanowiona, aby:

– po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

– po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

– po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczną, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

– po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

– po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

 

Dotychczasowi laureaci to: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb i Jerzy Trela.

Kapitułę Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji.

 

 

Współfundatorem tegorocznej edycji Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a mecenasem uroczystości jej wręczenia miasto st. Warszawa.              

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/