Stanowisko ws. „Notatnika Teatralnego”

 

 

Warszawa, 06.04.2018 r.

 

Z niepokojem obserwujemy zapowiedzi dotyczące przyszłego funkcjonowania „Notatnika Teatralnego”, a konkretnie wstrzymania jego finansowania przez Instytut Książki, placówkę podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powszechnie uznane pismo, wydawane od 1991 roku, jest bezcennym świadectwem życia teatralnego w Polsce, na bieżąco dokumentuje najważniejsze wydarzenia teatralne, publikuje nowe dramaty, wywiady z twórcami oraz inne, ważne teksty wspierające recepcję polskiej sztuki.

Działania zmierzające do likwidacji finansowania „Notatnika Teatralnego” mają znamiona cenzury ekonomicznej i prewencyjnej. To także kolejny objaw niebezpiecznej tendencji do ograniczania dyskusji o teatrze w polskich mediach. Publiczne instytucje odpowiedzialne za jakość życia kulturalnego mają za zadanie utrzymywać cenne, wieloletnie inicjatywy i stymulować ich rozwój, a nie niszczyć je z pobudek ideologicznych czy politycznych.

 


Dyrekcja i Zespół Teatru Powszechnego w Warszawie

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/