Podsumowanie Forum Przyszłości Kultury 2017

 
24 lutego 2018 r., godz. 17:00, Scena Mała (spotkanie otwarte)

 

 

Forum Przyszłości Kultury odbyło się w dniach 18 i 19 listopada 2017 r. w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Obok spotkań z udziałem ruchów obywatelskich (walczących o demokrację, ekologicznych, feministycznych, LGBT, uchodźczych i pracowniczych), odbyły się także debaty plenarne z udziałem wybitnych osobowości (m.in. Inny Shevchenko, Ewy Majewskiej, Borisa Budena, Krystiana Lupy, Árpáda Schillinga), debata z politykami i ekspertami na temat polityki kulturalnej, prezentacje badań naukowych dotyczących samoorganizacji i edukacji oraz wiele wydarzeń artystycznych.

Po kilku miesiącach warto spojrzeć na to ważne wydarzenie z dystansu, zebrać refleksje, zwrócić uwagę na wszystkie aspekty – merytoryczne i organizacyjne. Jakie wyzwania stoją przed aktywistami, odbiorcami kultury i jej twórcami wobec zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej? Jakie formy oporu może przyjmować społeczeństwo obywatelskie, a z jakim oporem formy będą musieli mierzyć się artyści? Zapytamy o to już 24 lutego i z dwudniowych obrad Forum postaramy się wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy Forum.

 

 

*Ze względu na zaplanowane manifestacje dotyczące praw kobiet, a także z uwagi na prośby ze strony uczestników Forum Przyszłości Kultury, termin spotkania podsumowującego FPK został przesunięty z 13 stycznia na 24 lutego. Podsumowanie listopadowych obrad nie będzie wartościowe bez udziału organizacji obywatelskich, dlatego spotkanie z nimi nie powinno kolidować z wydarzeniami, w które bezpośrednio się angażują. Masowe manifestacje uliczne zawsze zależą od bieżących wydarzeń politycznych. Mamy jednak nadzieję, że 24 lutego możliwa będzie spokojna rozmowa o dotychczasowych przedsięwzięciach i planach działań na przyszłość.

 

 

Organizatorzy Forum Przyszłości Kultury

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://www.matras.pl/?gclid=CMmR7Ii-2bkCFQFf3godH3UA_g
http://freshmail.pl/