Oświadczenie Teatru Powszechnego ws. Malta Festival 2017


Teatr Powszechny w Warszawie wyraża niepokój wobec nacisków ideologicznych oraz gróźb użycia cenzury ekonomicznej w stosunku do organizatorów Malta Festival w Poznaniu. Niedopuszczalne jest wywieranie presji politycznej na dyrektorów oraz kuratorów niezależnych instytucji i festiwali, a także niedotrzymywanie zawartych umów długofalowych. Działania te każdorazowo zaburzają autonomię i stabilność publicznych instytucji kultury, a tym samym podważają autorytet mecenatu państwowego, który budowany jest przecież dzięki wkładowi wszystkich obywateli. W przypadku projektów międzynarodowych wpływa to również negatywnie na wizerunek polskich instytucji jako partnerów gwarantujących stabilną współpracę.

 

Z przykrością zaobserwować można także rosnącą tendencję do autocenzury w działaniach kuratorów i dyrektorów instytucji, którzy wiedzeni troską o zachowanie status quo, rezygnują z ideowej uczciwości i artystycznej konsekwencji. Życiem kulturalnym powinny rządzić przede wszystkim demokratyczne procedury i jakość artystyczna, a także wolność słowa i szacunek dla odmiennych poglądów. Bogactwo kultury tkwi w różnorodności i swobodzie wypowiedzi, a nie w przemocy instytucjonalnej, przy pomocy której próbuje się obecnie programować tożsamość społeczeństwa.

 

Dyrekcja Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/