fot. Tadeusz Późniak

Kongres Kultury 2016 – podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu Kultury 2016, który odbył się w dniach 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym, którzy zaangażowali się w pracę nad przygotowaniem i koordynacją jego przebiegu: zespołowi merytorycznemu, redakcyjnemu, komunikacyjnemu oraz ekipie technicznej. Nieocenionym wsparciem dla nas była praca wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, by logistyka i komunikacja podczas tak wielkiego wydarzenia dobrze funkcjonowała.

 

Kongres Kultury 2016 był spotkaniem niezwykłym z kilku powodów. Po pierwsze, miał charakter obywatelski i demokratyczny – wiele osób z różnych instytucji i środowisk przez prawie pięć miesięcy pracowało nad formułą Kongresu: jego misją, sposobem rejestracji uczestników, systemem wyłaniania i wyboru tematów oraz szczegółowym programem. Po drugie, znakomicie udało się zrealizować hasło Kongresu „Zbierzmy się!” – podczas paneli stolikowych, debat i Wolnej Trybuny w atmosferze dialogu skonsolidowało się wiele środowisk kulturalnych z całej Polski, reprezentujących różne instytucje, grupy i poglądy. Odmienność opinii i rozbieżność interesów nie zakłóciły pogłębionej diagnozy sytuacji w wielu sferach kultury (od edukacji, kultury dla dzieci i stanu debaty publicznej, przez prawa pracownicze, tło ekonomiczne pracy twórców i samoorganizację, aż po stan czytelnictwa, kino, media, kryzys uchodźczy, sytuację mniejszości i polityki kulturalne). Po trzecie, wypracowane zostały konkretne rekomendacje, czyli postulaty, narzędzia i projekty odpowiadające na zidentyfikowane podczas debat wyzwania i problemy świata kultury. Już wkrótce wszystkie rekomendacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Kongresu. Ich adresatami są instytucje, władza publiczna, lecz przede wszystkim my sami, ludzie kultury.

 

Obecność i aktywny udział tak wielu osób z tak wielu ośrodków daje nadzieję, że Kongres Kultury przyniesie trwałe efekty w życiu kulturalnym naszego kraju. Warto, by grupy tworzące stoliki pracowały dalej nad szczegółowymi zagadnieniami, tak by ich dotychczasowy wysiłek przekształcił się w długofalowy proces przemiany. Konieczne jest podjęcie tematów, jakie zostały zgłoszone w trakcie prac nad Kongresem, a nie zmieściły się w jego programie. Niezbędne jest ciągłe poszerzanie pola reprezentacji środowisk i zjawisk. Zebraliśmy się, nie rozchodźmy się, lecz odpowiedzmy wspólnym czynem na potrzebę budowania tego, co wspólne i troski o to, co drogie nam wszystkim – kulturę.

 

Zespół organizacyjny Kongresu Kultury 2016

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/