Juliusz Cezar - główna nagroda na Festiwalu Szekspirowskim!

Teatr Powszechny w Warszawie otrzymał Złotego Yoricka za spektakl „Juliusz Cezar” w reżyserii Barbary Wysockiej, w 23. Konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira w sezonie 2015/2016.

 

Jury w składzie: Jacek Kopciński, Barbara Świąder-Puchowska i Jacek Wakar decyzję podjęło jednogłośnie. W uzasadnieniu czytamy:

„<<Juliusz Cezar>> w reżyserii Barbary Wysockiej łączy w sobie bardzo nowoczesne myślenie o Szekspirze - w kontekście teatru politycznego - i to teatru, który wychodzi poza prosty teatr aluzyjny. Wielka w tym zasługa zarówno reżyserki, która świetnie interpretuje Szekspira, jak i scenografki Barbary Hanickiej - fotele teatralne, które są rzymską trybuną, ale także Rzymem, który płonie. To także zespołowo bardzo równo, dynamicznie i silnie zagrane przedstawienie.

 

Wysocka wnikliwie zinterpretowała tekst dramatu Williama Szekspira, a drobne wtręty reżyserskie jedynie podkreślają to, co napisał autor. Nie jest to typowa dla współczesnego teatru politycznego sytuacja. Współcześni reżyserzy nader często osadzają na kanwie tekstu Szekspira własną opowieść. Tu mamy do czynienia z próbą głębokiego odczytania tekstu, który rozpoznajemy jako niezwykle aktualny. A Szekspir w <<Juliuszu Cezarze>> doskonale opisał mechanizm przewrotu politycznego. Odkrył, że dokonana zbrodnia, przemoc, gwałt, zawsze w końcu nas doganiają. Że nie można budować niczego dobrego na aktach przemocy i terroru”. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/226470.html

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/